Ślub. Jedno z piękniejszych wydarzeń w Waszym życiu. Poprzedzone gorączkowymi przygotowaniami, często także stresem, ale przede wszystkim radością wyczekiwania na ten jedyny dzień.

Warto ten dzień zatrzymać na fotografiach. Szczegóły. Detale. Uśmiechy Gości. Łzy wzruszenia Rodziców Pary Młodej. Emocje! Bo to one tutaj grają pierwszoplanową rolę – bez nich nie odbędzie się żaden ślub.

Działamy na terenie całego kraju – nie ma dla nas odległości, której nie jesteśmy w stanie pokonać, aby sfotografować Wasz wymarzony ślub. Ale Polska to nie wszystko. Możecie spotkać nas także poza granicami kraju – z chęcią damy się porwać w najbardziej odległe zakątki świata.

Czujcie się swobodnie na naszej stronie. Odwiedźcie bloga. Skontaktujcie się z nami. Pozwólcie nam poznać Was!

——————————————————————————————————————————————————-

Wedding. One of the most beautiful events in your life. Preceded by feverish preparations, often stress, but above this all – the joy of waiting for this one day.

This is the day to catch on photos. Details. Smiles of your guests. Tears of emotions on your parents faces. Finally, the emotions! Because they play a major role here – without them there will be no wedding.

We operate throughout the country – there is no „too long way to come”  to photograph your dream wedding. But Poland is not everything. You can also meet us outside the country – with a great pleasure you can take us wherever you want.

Feel free to explore our website. Visit the blog. Contact us. Let us to know you!